Faller B-931, Tornhus, Skala H0

SEK 75.00

Fel lock på kartongen, endast en del av byggnaden finns med.
Bara tornbyggnaden finns med.

Kategori Husbyggsats

Taggar